OUR SERVICES

Hospitality Solutions

เราเป็นผู้ให้บริการสัญญาณ ออกแบบ ติดตั้ง อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

HOSPITALITY SOLUTIONS

Server Hardware

คือการให้บริการจัดหา จัดซื้อ ติดตั้งและดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ Server เพื่อใช้งานระบบต่างๆ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และ แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการใช้งาน มั่นใจกับความมีเสถียรภาพและคุณภาพของระบบ 

Log File Server

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ Log File คือ การจัดเก็บข้อมูล/ประวัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Internet ของบุคคล หรือพนักงานในองค์กร ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 มาตรา ๒๖ เหมาะสำหรับ โรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 


Infrastructure Cabling

เราเป็นผู้ให้บริการ ปรึกษา และวางแผน รวมทั้งติดตั้งสายสัญญาณในระบบเครือข่ายและการสื่อสาร อาทิ เช่น

• UTP Cable (LAN)

• Fiber Optic Cable

• Telephone Cable 

• Commissioning Tests

Network Security

ให้บริการติดตั้งและบริหารโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย ทางสารสนเทศ

Network Security

ด้วยประสบการณ์และทีมงานที่เชี่ยวชาญในการให้บริการติดตั้งและบริหารโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย ทางสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รับความไว้วางจากจากลูกค้ามากมาย โดยที่เราได้ออกแบบกระบวนการ ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และมีแบบแผน โดยเริ่มตั้งแต่ 

• การให้คำแนะนำ / ประเมินความเสี่ยง (Advisory)

• การคัดสรร Hardware / Solution ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ (Selection)

• การติดตั้ง (Implementation)

• การดูแลระบบ (Maintenance) 

• การประเมินผล (Measurement)


MAINTENANCE & CONSULTANT

บริการออกแบบ และดูแลความปลอดภัยระบบ Computer และ Network ในหน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความปลอดภัยสูง 

Maintenance & Consultant

ปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กรมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในส่วนของข้อมูล สินค้า และบริการ จึงมีความสำคัญมาก จึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและการเติบโตให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นมี Server เพื่อเข้าถึงและเก็บข้อมูล, การติดต่อสื่อสารทาง E-mail เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น DoS Attack (Denial of service), การ Hack ระบบเพื่อเจาะข้อมูล, Virus / Malware ที่สามารถทำให้เกิดความสูญเสียด้านข้อมูลได้

Mind IT Solution Co., Ltd จึงมีบริการที่ออกแบบมาเพื่อดูแลความปลอดภัยระบบ Computer, Server และ Network ในหน่วยงาน / องค์กรต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความปลอดภัยสูง ซึ่งการดูแลระบบความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานั้นจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 


Web Design & Development

สร้างความหน้าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการออกแบบเว็บไซต์ ดีไซน์ไหมไม่ซ้ำใคร ตามความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ พร้อมบริการดูแลและอัพเดทข้อมูล

Web Design & Development

บริการออกแบบเว็บไซต์ บริษัท องค์กร ร้านค้า ที่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความทันสมัย ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและธุรกิจของคุณ ด้วยเว็บไซต์คุณภาพ มีความทันสมัย ออกแบบให้รองรับทุกอุปกรณ์ ไม่ซ้ำใคร ในราคาที่คุณพอใจ


มาพร้อมกับบริการอัพเดทข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!

Logo-Mind-white

Copyright © 2015, Mind.co.th, All Rights Reserved.

HOME | ABOUT | SERVICES | CONTACTS

Email: publishidea@gmail.com Tel: 662-373-5573, Fax: 662-373-5573